Kellon asukastuvalla kaikille avoin vuoden 2023 suunnittelutapahtuma ma 28.11 klo 10-11.30

Oulun kaupunki järjestää suunnittelutapahtumia, joihin kutsutaan alueen asukkaita ja toimijoita mukaan kehittämään asukastupien toimintaa

Asukastuvat tarjoavat oululaisille naapuriapua ja mielekästä tekemistä. Asukastuvat toimivat kansalaistoiminnan keskuksina: yhteisölliseen toimintaan ja tapahtumien järjestämiseen tarjotaan puitteita, tarvikkeita, neuvontaa ja opastusta.

Millainen on vuosi 2023?

Kaupungin vuoden 2023 tavoitteita on mm., että asukastuvat voivat palvella eri kohderyhmiä nykyistä laajemmin ja tupien käyttöastetta laajennetaan.

Onko sinulla ajatuksia siitä, miten asukastupatoimintaa tulisi kehittää? Tai, palautetta nykyisestä toiminnasta?

Mukaan toivotaan alueen asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen ja hankkeiden yhteistyöehdotuksia asukastupatoiminnan monipuoliseen kehittämiseen. Tavoitteena on parantaa myös taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien oululaisten mahdollisuuksia osallistua.

Ehdotusten arvioinnissa huomioidaan erityisesti hyvinvoinnin, tasa-arvon ja yhteisöllisyyden edistäminen. Voit myös tarjota työpanostasi vapaaehtoistyöhön, maksutonta ohjelmaa tai lahjoituksia asukastupatoiminnan tapahtumajärjestelyihin.

Tule mukaan kehittämään toimintaa!


Lisätietoja: asukastuvat ja osallistujavaikuta@ouka.fi

www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/asukastuvat