Toimintakertomus

Toimintakertomus 2022

Kellon suuralueen asukasyhdistyksen toiminta on alkanut 7.5.2012. Asukastupatoiminta sisältyy Oulun kaupungin palveluverkkosuunnitelmaan. Toiminta on yleishyödyllistä toimintaa, jonka lähtökohtana ovat asukaslähtöisyys ja ennaltaehkäisy. Asukastupien toiminta on asukkaiden ja asuinalueiden vireyttä, viihtyisyyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa. Asukastupatoimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminta -tiimien kanssa.

Asukastupa on tarkoitettu koko suuralueen toimijoiden käyttöön, asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen, julkisten ja yksityisten palvelujen yhdessä tekemiseen ja vuorovaikutukseen.

Asukasyhdistyksellä on y-tunnus sekä vakuutukset (työntekijät ja talkoolaiset). Lisäksi yhdistys on arvonlisävero- ja ennakkoverorekisterissä. Asukasyhdistyksellä on kumppanuussopimus kaupungin kanssa.

Tupa oli avoinna kävijöille arkisin klo 9–15. Kesällä 24.6.– 17.7.2022 ja joulun aikana 23.12.2022 – 8.1.2023 toiminta oli tauolla ja tupa oli suljettu henkilökunnan vuosilomien takia.

HENKILÖKUNTA

Työntekijöitä oli palkattuna palkkatuella palkattuna oli 17 henkilöä. Henkilöitä oli myös TE-toimiston sekä vakuutusyhtiön kautta työkokeilussa sekä oppilaitoksista työharjoittelijoita ja oppilaita työssäoppimisjaksoissa.

TOIMINTA JA TAPAHTUMAT

 • Asukastuvalla oli myytävänä tuvalla tehtyjä käsitöitä, lounasta ja kahvion tuotteita.
 • Asukastuvalla on lainattavissa liikuntavälinekassi ja vuokrattavissa kaksi katostelttaa.
 • Bingo järjestettiin keskiviikkoisin ja Neulemiitti torstai-iltaisin
 • Nuorteniltoja järjestettiin keväästä lähtien
 • Lounaita kuljetettiin koteihin
 • Prikka kiertoon hanke jatkui vuonna 2022
 • Järjestettiin laskiaisrieha
 • Järjestettiin Syöte-retki
 • Järjestettiin pääsiäisrieha
 • Järjestettiin uimarannan kunnostustalkoot Kiviniemen rannassa. Mukana oli Kiviniemen koulun oppilaita
 • Järjestettiin Kesäpäiväjuhla
 • Tehtiin Teatteriretki Oulun työväen näyttämölle
 • Tehtiin retki Siikamarkkinoille Hailuotoon
 • Osallistuttiin Kädentaitomessuille
 • Järjestettiin asukasiltoja Virpiniemen sekä Nielutie kaavamuutoksien lausuntojen antamiseksi
 • Järjestettiin Halloween -tapahtuma
 • Järjestettiin Jouluruokailu vähävaraisille ja työttömille
 • Järjestettiin joulumyyjäiset tuvalla

Tuvalla ja tuvan järjestämissä tapahtumissa kävi vuoden aikana 16184.

Kasvua 9381 kävijää vuoteen 2021 verrattuna: eroa selittää ruokailijoiden määrän selkeä kasvu, nuorisotoiminnan ja ruoka-avun järjestäminen, mutta myös se, että 2020 ja 2021 olivat poikkeusvuosia (korona).

Ruokailijoita oli 9 402, bingoon osallistujia 522, neulemiittiin osallistui 113 henkilöä. Pirkka-hankkeen ruoka-apua  sai 3 261 henkilöä. Nuorten iltoihin osallistui 565 nuorta.

Tapahtumiin osallistui 1516 henkilöä, joista kesäpäiväjuhlassa 500 osallistujaa, Halloween-tapahtumassa oli 200 osallistujaa, laskiaisriehan 300, pääsiäisriehassa 200, teatteriretkeen Oulun Työnväen näyttämölle osallistui 30 henkilöä ja Siikamarkkinaoille 35 henkilöä, Syöte-retkelle 50 henkilöllä sekä jouluruokailuun 100 henkilöä.

YHTEISTYÖ MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA

 • Osallistuttiin Kello-Kiviniemen palvelukeskittymän kokouksiin
 • Osallistuttiin Kellon ja Haukiputaan alueen asukasiltoihin/team-palavereihin
 • Osallistuttiin asukastupaverkoston kokouksiin ja yhteisötoiminnan Teams -kokouksiin
 • Prikka kiertoon -hankkeeseen lähdettiin mukaan syksyllä 2021. Prikan kautta saatiin ylijäämä- ja hävikkiruokakasseja asiakkaille jaettavaksi ja tuvan lounasruokailussa hyödynnettäväksi. Hanke jatkuu keväälle 2023 asti.
 • Osallistuttiin Skeittiramppi hankkeeseen
 • MLL:n perhekahvila kokoontui torstaisin tuvalla
 • Pudasjärven ja Kempeleen asukastuvilta käytiin tutustumassa Kellon asukastuvan toimintaan ja saamassa vinkkejä oman toiminnan kehittämiseen. Pudasjärveltä vierailijoita oli 35 henkilöä ja Kempeleestä 20.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 2.3.2022

Puheenjohtajaksi valittiin vuosille 2022–2023 Liisa Koskela. Hallitukseen valittiin erovuoroisina jatkamaan Niina Alakiuttu. Uusina jäseninä valittiin Erwin Ficher, Timo Haapalainen, Kirsi Haataja, Janika Harju ja Arja Siika-aho. varajäseniksi valittiin Mika Huusko ja Ansku Kähkönen.

Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Kirsi Haatajan, sihteeriksi Timo Haapalaisen.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Sakari Rekilä ja varalle Soila Riutta.

Yhdistyksen hallitus piti vuoden aikana seitsemän (7 )kokousta.

TALOUS

Rahaa pankissa oli 31.12.2021   13 810,81 euroa ja kassassa 1 467,40 euroa.

Vuoden 2022 tulos oli 1 937,75 euroa ylijäämäinen.

Oulun kaupungilta saatiin toiminta-avustusta 4 800 euro ja toimintarahaa 4 450 euroa sekä kohdeavustuksia 1 320 euroa. Kaupungille jouduttiin palauttamaan v. 2021 toimintarahaa 950 euroa.

Haukiputaan rotarit lahjoittivat 1500 euroa nuortentoimintaan.

Myyntituloja saatiin kahviosta, lounasmyynnistä 38 082,18 euroa, tuvan tuotteiden myynnistä 33 19,74 euroa, bingosta 3 636 euroa, arpajaisista ja tapahtumista yms. yhteensä 3 335,19 euroa.

Jäsenmaksutuloja 583 euroa.

Ostot kahvioon ja lounasmyyntiin olivat 24 703,49 euroa ja muita menoja ja kuluja oli 12 101,67 euroa.

Palkkoja sivukuluineen maksettiin 148 119,98 euroa. Palkkaukseen saatiin palkkatukea 117 112,73 ja kuntalisää 29 984,00 euroa.   

Kilometrikorvauksia maksettiin 3775,71euroa.

Hallitus 13.2.2023