Yhteisötilan/Asukastuvan säännöt

asukastupa 29.1.2013-

 

Asukastuvan sääntöjen noudattaminen luo edellytykset positiiviselle ilmapiirille. Säännöillä pyritään takamaan jokaiselle asukastupaa käyttävälle turvallinen ja viihtyisä  toimintaympäristö. Tähän pääsemme ottamalla huomioon toisemme sekä varomalla vaaratilanteiden aiheuttamista ja riskien ottamista.

Asukastupa, johon Oulun kaupungin yhteisötoiminta on tehnyt kumppanuussopimuksen, on  tarkoitettu koko suuralueen asukkaiden kokoontumispaikaksi.  Tiloja voidaan antaa myös muiden alueemme yhdistysten käyttöön.

Toiminnan ja käyttäytymisen asukastuvalla on oltava asiallista ja kunnioittavaa. Otamme kaikki mukaan, kuuntelemme ja kannustamme toisia. Toiminta ei saa syrjiä ketään. Hyvät käytöstavat kuuluvat asukastuvalle. Loukkaava käytös ja kiusaaminen on kielletty.  Puutumme kokemaamme ja havaitsemaamme epäasiallisuuteen tai kiusaamiseen.

Asukastuvan toiminta on poliittisesti sitoutumatonta. Poliittinen mainonta asukastuvan tiloissa on kielletty.

Tupakoiminen, nuuskan käyttäminen sekä tupakkatuotteiden käsitteleminen on kielletty asukastuvan tiloissa.

Alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden käyttö ja hallussapito asukastuvan tilaisuuksissa, tiloissa ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty. Energiajuomat on kielletty