Asukasyhdistys

Kellon-Kiviniemi alueen asukasyhdistys ry:n toiminnasta ja periaatteista

Kellon asukastuvan toiminnasta vastaa Kello-Kiviniemen alueen asukasyhdistys ry. Yhdistyksenä olemme itsenäinen, mutta toimimme osana Oulun kaupungin yhteisötoimintaa, joka puolestaan toimii Sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisena. Asukasyhdistys saa toimintaansa taloudellista tukea Oulun kaupungilta toiminta-avustusten, alueellisten toimintarahojen sekä kohdeavustusten kautta. Yhdistyksen hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota.

Osallistumme mm. asukasiltojen ja asukastupaverkoston kautta tapahtuvaan vaikuttamiseen Kellon suuralueen asioihin kyläläisten näkökulmat huomioon ottaen ja mielipiteiden välittämiseen Oulun kaupungin päättävien elinten ja virkamiesten tietoisuuteen. Teemme yhteistyötä alueellamme vaikuttavien yhdistysten, seurojen, koulumaailman ja yrittäjien kanssa. Toimintamme on yleishyödyllistä, voittoa tavoittelematonta ja poliittisesti sitoutumatonta. Olemme vähäisen liiketoimintamme osalta arvonlisäverovelvollisia. Työllistämme pitkäaikaistyöttömiä palkkatuen ja työkokeilujen kautta. Suuri osa toiminnastamme on vapaaehtoistyötä, joka yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa mahdollistaa monenlaisten alueellemme omaleimaisten tapahtumien ja talkoiden järjestämisen.