KELLO-KIVINIEMI-VIRPINIEMI ALUEEN ASUKASILTA

KELLO-KIVINIEMI-VIRPINIEMI ALUEEN ASUKASILTA

Tiistaina 12.4.2022 klo 18.00 alkaen Kellon asukastuvalla sekä Teamsissa: (https://tinyurl.com/3yc56jfz)

Keskustellaan Virpiniemen asemakaavan muutoksesta. Onko Kellon suuralueen asukasyhdistyksen tehtävä kirjallinen kannanotto / palaute asiasta.

”HANKKEEN KUVAUS

Kellon kaupunginosassa, Virpiniemessä, on tullut vireille asemakaavan muutos. Tavoitteena on mahdollistaa loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos pysyväksi asunnoksi maanomistajan / maanvuokraajan oman tarpeen mukaan. Tavoite koskee niitä tontteja, joiden maanomistajat tai-haltijat ovat hakeneet muutosta. Samalla kaikkien tonttien kaavamerkinnät ja -määräykset päivitetään nykymääräysten mukaisiksi ja vanhentuneet merkinnät/määräykset poistetaan. Asemakaavan on tarkoitus valmistua vuoden 2023 aikana.

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi”

Linkki hankkeeseen Oulun kaupungin sivuilla: https://www.oukapalvelut.fi/…/Suun…/Projektikortti_2019.asp…

Tule vaikuttamaan!

Tiedäthän, että Kellon suuralueen asukasyhdistys ry on Kello-Kiviniemi-Virpiniemi alueen asukasyhdistys, joka toimii alueen asukkaiden hyväksi. Olet tervetullut mukaan yhdistyksen toimintaan. Yhdistys tiedottaa asioista seuraavilla sivuilla:

https://www.facebook.com/Kellonasukastupa/

https://www.kellonasukastupa.fi/