Toimintakertomus

Toimintakertomus 2018

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 7.5.2012 Kellon nuorisoseuralla. Vuosi 2018 oli yhdistyksen seitsemäs toimintavuosi. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Kellon suuralueen asukkaiden asumiseen liittyviä etuja, alueen viihtyisyyttä, palvelutasoa ja toiminta-alueen omaleimaisuuden ja kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämistä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja eri yhteisöille sekä avustaa jäseniään ohjaamalla ja neuvomalla. Yhdistys seuraa kaupungin virastojen ja muiden toimielinten toimintaa sekä ottaa kantaa ja vaikuttaa esityksin kaavoitus-, rakennus- yms. suunnitelmiin. Yhdistys harjoittaa alaansa liittyvää tiedotus-, koulutus- sekä kehitystoimintaa. Yhdistys järjestää talkoita ja asukaslähtöistä harrastustoimintaa sekä asukastupatoimintaa. Yhdistys tekee tarkoitustaan edistävää yhteistyötä muiden yhteisöjen kanssa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Vuonna 2014 yhdistyksen pääasialliseksi toiminnaksi muodostui asukastuvan toiminnasta vastaaminen.

Asukastupatoiminta sisältyy Oulun kaupungin palveluverkkosuunnitelmaan. Toiminta on yleishyödyllistä toimintaa, jonka lähtökohtana ovat asukaslähtöisyys ja ennaltaehkäisy. Asukastupien toiminta on asukkaiden ja asuinalueiden vireyttä, viihtyisyyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa. Asukastupatoimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminta – tiimien kanssa.

Asukastupa on tarkoitettu koko suuralueen toimijoiden käyttöön, asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen, julkisten ja yksityisten palvelujen yhdessä tekemiseen ja vuorovaikutukseen.

Asukastupa toiminnan aloittaminen alkoi sillä, kun Kellon Nuorisoseura ry ja Oulun kaupunki tekivät vuokrasopimuksen seuran tilojen vuokraamisesta Kellon asukastuvalle 1.2.2014 alkaen.

Asukasyhdistyksellä on y-tunnus sekä vakuutukset (työntekijät ja talkoolaiset). Lisäksi yhdistys on arvonlisävero- ja ennakkoverorekisterissä. Asukasyhdistyksellä on kumppanuussopimus kaupungin kanssa. Kirjanpidosta huolehtii Liisa Koskela, yhdistys maksaa kirjanpito-ohjelmiston käyttömaksut. Pankkitili on Suupohjan Osuuspankissa. Terveystarkastaja kävi tarkistamassa keittiön ja antoi luvan valmistaa ja tarjoilla ruokaa keittiöstä. Myös palotarkastaja on tarkistanut tilat. Marraskuussa havaittiin nuorisoseuran tiloissa sisäilmaongelmia, joita korjattiin v. 2017. Alkukeväästä 2017 tuvalla kävi Aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja, jonka toteamat puutteet korjattiin ja asukastuvan palkatuille työntekijöille hankittiin työterveyshuoltosopimus.

Marraskuussa 2016 havaitut sisäilmaongelmat johtivat Kellon nuorisoseuran salin remonttiin huhtikuussa 2017 ja asukastuvalle aiemmin keväällä vuokrattuihin uusiin tiloihin muutettiin toukokuun aikana. Oulun kaupunki ja Seppo Isohookana tekivät määräaikaisen vuokrasopimuksen Kellonkaupantie 1:ssä sijaitsevasta huoneistosta, jossa aikaisemmin toimi mm. neuvola. Toukokuussa terveystarkastaja kävi tarkastamassa keittiön ja antoi luvan valmistaa ja tarjoilla ruokaa keittiöstä. Myös palotarkastaja kävi tarkastamassa tilat.

Uuden asukastuvan toiminta aloitettiin 1.6.2017 pidetyillä avajaisilla.

Keskeisempi sijainti Kellon suuralueella on vaikuttanut merkittävästi kävijämääriin.

Touko-kesäkuussa 2018 Kellonkaupantie 1:n kiinteistö vaihtoi omistajaa, uusi omistaja on aikeissa purkaa kiinteistön ja asukastuvalle esitettiin palveluverkkoselvityksessä paikaksi Kiviniemen koulua olohuonetoiminnan muodossa. Siirtoa Kiviniemen koululle vastustettiin äänekkäästi ja Oulun kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 18.6.2018, jossa esityksestä poistettiin kohta asukastuvan siirtämisestä. Asukastuvan tulevaisuutta on käsitelty mm. asukasilloissa ja mahdollisista uusista tiloista on tehty kysely, jonka perusteella alueen asukkaat ja asukastuvan käyttäjät toivovat asukastuvan säilyvän Kellon liikekeskuksessa. Asiakaspalautteet vietiin Oulun kaupungin virkamiesten ja päättäjien tietoisuuteen. Asukastuvan tulevista tiloista ei ollut loppuvuonna 2018 varmuutta.

Tupa oli suljettuna heinäkuussa kolme viikkoa ja joulun aikaan kaksi viikkoa henkilökunnan vuosilomien takia.

TOIMINTA

 • Viikoittaisena toimintana järjestettiin bingoa, askartelua, pelituokioita ja käsitöitä
 • Tuvalla järjestettiin kaikille avoimia kursseja
 • Annettiin atk-neuvontaa sekä tietokoneiden ohjelmallista puhdistusta
 • Jatkettiin kauppojen ylijäämäruokien jakoa
 • Otettiin vastan vaate- ja tavaralahjoituksia, joista suurin osa toimitettiin perhepalvelujen välityksellä vähävaraisiin koteihin ja kodittomille kerättiin lahjoituksina asunnottomien yön yhteytessä vaatteita ja kenkiä, jotka toimitettiin Kenttätien toimintayksikköön
 • Myyjäisten lisäksi tuvalla on myytävänä tuvalla tehtyjä käsitöitä
 • Tuvalla on lainattavissa liikuntavälinekassi
 • Kyseltiin asiakkailta ehdotuksia toiminnaksi
 • Kellon koululla järjestettiin mopokerho syksyllä

TAPAHTUMAT

10.1., 24.1, 31.1, 7.2.,21.2., 28.2. kirjallisuuspiiri

13.2. laskiaistapahtuma

20.3. Virpiniemessä koululaisten liikuntapäivä, vapaaehtoisena paikalla avustamassa

Keväällä 2018 iltapalaset maanantai-iltaisin

26.3. Pääsiäistapahtuma tuvalla

29.3. Pilkkireissu jäälle ja makkaranpaistoa

14.3. laskettelureissu Syötteelle

27.4. Vappumyyjäiset

4.5. Sauvakävellen retki muuttolintuja katsomaan

26.5. Siivouspäivät kirppis ja rompetori

5.6. betoniaskartelu-kurssi

6.6. NOSH- vaatekutsut

9.6. Rantatalkoot

11.6- 22.6. Lasten kesälomakerho

4.8. Kesäpäivät

12.9. Metsäretki

15.9. Sadonkorjuujuhlat/ kekrit SRK-salissa (yhteinen keittiö-hanke)

25.9. Sieniretki

29.9. Kodin ja koulunpäivä Kellon koululla

13.10. Siikamarkkinaretki Hailuotoon

30.10. Havukranssi-kurssi

31.10. Halloween bileet tuvalla

7.11. Heijastinratsia koululla

8.11. NOSH-kutsut

13.11. Himmeliaskartelua

17.11. Joulumarkkinat Kellon koululla

1.12. Adventtimyyjäiset SRK-keskuksessa

1.12. Joulumyyjäisissä Merihelmessä

1.12. Ikean ostosreissu yhteistyössä Tuiran asukasyhdistyksen kanssa

21.12. Joulupuuro

YHTEISTYÖ MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA

 • Osallistuttiin Kellon ja Haukiputaan alueen asukasiltoihin
 • Osallistuttiin asukastupaverkoston kokouksiin ja yhteisötoiminnan tilaisuuksiin
 • Järjestettiin Haukiputaan seurakunnan diakoniatyön ja Oulun kaupungin perhepalveluiden kanssa joululahjakeräys vähävaraisille lapsiperheille
 • Kaupungin nuorisotoimi piti nuorisokahvilaa tuvan tiloissa
 • Tuvan tiloja annettiin käyttöön eri yhdistyksille ja toimijoille

Tuvalla ja tuvan järjestämissä tapahtumissa kävi vuoden aikana noin 10000 kävijää, joista ruokailijoita oli 4235. Ylijäämäruuan hakijoita kävi 1823. Bingoon ja käsityö/askarteluun sekä kerhoihin osallistui 1045. Vapaaehtoiset tekivät yhteensä noin 1700 tuntia.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 1.3.2018. Hallituksen jäseniksi valittiin Timo Haapalainen, Minna Sarvela, Liisa Koskela, Soila Riutta, Marjo-Riitta Vehkaperä ja Heikki Malinen sekä varajäseniksi Unto Ryökäs ja Petri Vuollet. Yhdistyksen hallitus piti vuoden aikana kahdeksan kokousta.

TALOUS

Vuoden 2018 tulos oli 1418,20 euroa alijäämäinen. Rahaa pankissa oli 31.12.2018 5616,43 euroa ja kassassa 30 euroa.

Myyntituloja saatiin kahviosta, lounasmyynnistä 23616 euroa sekä tuvan tuotteiden myynnistä 5756 euroa.

Tuloja saatiin toiminta-avustuksina 5500 euroa, palkkatukea 26776 euroa ja kuntouttavan työtoiminnan tukena 6990 euroa.

Jäsenmaksutuloja 665 euroa, bingotuloja 3006 euroa.

Menoja oli seuraavasti

Ostot kahvioon ja lounasmyyntiin olivat 12618 euroa, palkkoja sivukuluineen maksettiin 49081 ja kilometrikorvauksia 1154 euroa.

Hallitus 21.2.2019