Toimintakertomus

Toimintakertomus 2021

Kellon suuralueen asukasyhdistyksen toiminta on alkanut 7.5.2012. Asukastupatoiminta sisältyy Oulun kaupungin palveluverkkosuunnitelmaan. Toiminta on yleishyödyllistä toimintaa, jonka lähtökohtana ovat asukaslähtöisyys ja ennaltaehkäisy. Asukastupien toiminta on asukkaiden ja asuinalueiden vireyttä, viihtyisyyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa. Asukastupatoimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminta -tiimien kanssa.

Asukastupa on tarkoitettu koko suuralueen toimijoiden käyttöön, asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen, julkisten ja yksityisten palvelujen yhdessä tekemiseen ja vuorovaikutukseen.

Asukasyhdistyksellä on y-tunnus sekä vakuutukset (työntekijät ja talkoolaiset). Lisäksi yhdistys on arvonlisävero- ja ennakkoverorekisterissä. Asukasyhdistyksellä on kumppanuussopimus kaupungin kanssa.

Tupa oli avoinna kävijöille arkisin klo 9–15 korona-ajan rajoitteet ja sulut huomioiden. Kesällä 21.6.– 12.7.2021 ja joulun aikana 22.12.2021 – 9.1.2022 toiminta oli tauolla ja tupa oli suljettu asiakkailta henkilökunnan vuosilomien takia.

HENKILÖKUNTA

Palkkatuella palkattuna oli henkilöitä toiminnanohjaajana ja tupatyöntekijöinä.

Henkilöitä oli myös TE-toimiston sekä vakuutusyhtiön kautta oli työkokeilussa sekä oppilaitoksista työharjoittelijoita ja oppilaita työssäoppimisjaksoissa.

TOIMINTA JA TAPAHTUMAT

 • Asukastuvalla oli myytävänä tuvalla tehtyjä käsitöitä, lounasta ja kahvion tuotteita.
 • Asukastuvalla on lainattavissa liikuntavälinekassi ja vuokrattavissa kaksi katostelttaa.
 • Bingo järjestettiin keskiviikkoisin ja Neulemiitti torstai-iltaisin
 • Lounaita kuljetettiin koteihin
 • Tehtiin sopimus Prikka kiertoon hanke kanssa syksystä alkaen
 • Otettiin käyttöön uusi laskutus -ohjelma keväällä
 • Otettiin käyttöön uusi kassakonejärjestelmä ja -ohjelma syksyllä
 • Saatiin uudet tietokoneet (2) Oukalta vuokralle syyskuun lopulla
 • Järjestettiin uimarannan kunnostustalkoot Kiviniemen rannassa, jossa oli mukana Kiviniemen koulun oppilaita
 • Tehtiin Teatteriretki Möljälle
 • Järjestettiin Kesäpäiväjuhla Kiviniemen rannassa
 • Tehtiin Retki Siikamarkkinoille Hailuotoon
 • Järjestettiin Halloween -tapahtuma
 • Järjestettiin Teatteriesitys koko perheelle Punahilkka-musikaali
 • Järjestettiin Jouluruokailu vähävaraisille ja työttömille.
 • Viikolla 31 tupa oli suljettu elokuvauksen takia.
 • Osallistuttiin Haukipudasmarkkinat tapahtumaan myymällä tuvantuotteita
 • Järjestettiin myyjäiset tuvalla

Kaikessa toiminnassa huomioitiin korona-ajan vaatimukset. Esim.  ruoka laitettiin valmiiksi kotipaketteihin ja asiakkaat hakivat ne eteisaulasta

Keväällä 2021 tupa oli osittain kiinni koronarajoitteiden ja -karenssien vuoksi. Korona-aika vaikutti koko vuoden ajan tapahtumien ja toimintojen asiakasmääriin ja/tai toiminnan toteutustapoihin.

Tuvalla ja tuvan järjestämissä tapahtumissa kävi vuoden aikana 6803 kävijää, joista ruokailijoita oli 5 254, bingoon osallistujia 361, neulemiittiin osallistui 96 henkilöä, Pirkka-hankkeen ruoka-apua loppuvuodesta sai 218 henkilöä.

Halloween 100 osallistujaa, kesäpäivä -tapahtumaan 500 osallistujaa, teatteriretkeen Oulun Möljälle osallistui 30 henkilöä, Siikamarkkinaoille osallistui 43 henkilöä, Punahilkka -musikaaliesitykseen osallistui 60 henkilöä ja jouluateriaa jaettiin 100 henkilölle. 30.4.2021. Asukastuvalla leivottiin myyntiin munkkeja ja simaa.

YHTEISTYÖ MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA

 • Osallistuttiin Kello-Kiviniemen palvelukeskittymän kokouksiin
 • Osallistuttiin Kellon ja Haukiputaan alueen asukasiltoihin/team-palavereihin
 • Osallistuttiin asukastupaverkoston kokouksiin ja yhteisötoiminnan Teams -kokouksiin
 • Prikka kiertoon -hankkeeseen lähdettiin mukaan syksyllä 2021. Prikan kautta saatiin ylijäämä- ja hävikkiruokaa asiakkaille jaettavaksi tuvalle ja isompia annoksia ruoanlaittoon
 • Osallistuttiin Pohjola Norden Folkverkstan-hankkeeseen
 • Osallistuttiin Skeittiramppi hankkeeseen
 • MLL:n perhekahvila kokoontui torstaisin tuvalla (syksy)

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 25.2.2021.

Puheenjohtajaksi oli valittu vuosille 2020–2021 Erwin Fischer. Hallitukseen valittiin erovuoroisina jatkamaan Timo Haapalainen, Liisa Koskela ja Kirsi Haataja, uusina valittiin Esa Aalto, Niina Alakiuttu ja Anna-Maija Kähkönen, varajäseniksi valittiin Unto Ryökäs ja Seija Harju.

Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Kirsi Haatajan, sihteeriksi Timo Haapalaisen ja rahastonhoitajaksi Liisa Koskelan.

Yhdistyksen hallitus piti vuoden aikana yhdeksän (9) kokousta.

TALOUS

Oulun kaupungilta saatiin toimintarahaa 4000 euro ja toiminta-avustusta 3820 euroa sekä kohdeavustuksia 1000 euroa ja 500 euroa. kaupungille jouduttiin palauttamaan v. 2019 toimina-avustusta 2400 euroa.

R-kioski lahjoitti 1000 euroa yhdistyksen käyttöön. Rahalla hankittiin kukkaistutuksia.

Vuoden 2021 tulos oli 12850,51 euroa alijäämäinen.

Rahaa pankissa oli 31.12.2021   4980,82 euroa ja kassassa 84,06 euroa.

Myyntituloja saatiin kahviosta, lounasmyynnistä 31208,22   euroa, tuvan tuotteiden myynnistä 2761,74 euroa, bingosta 1770,02euroa, arpajaisista ja tapahtumista yhteensä 1676,54 euroa.

Jäsenmaksutuloja 320,00    euroa.

Tuloja saatiin toiminta-avustuksina ja toimintarahana 8377,14 euroa, palkkatukea 80318,79 euroa ja

kuntalisänä 18529,00 euroa.

Ostot kahvioon ja lounasmyyntiin olivat 21180,72 euroa ja

muita menoja ja kuluja 7525,93 euroa.

Palkkoja sivukuluineen maksettiin 111123,84 euroa, palkkaukseen saatiin palkkatukea sekä kuntalisää yht. 98847,79 euroa, kilometrikorvauksia maksettiin 3775,71euroa.

Hallitus 15.2.2022