Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 7.5.2012 Kellon nuorisoseuralla. Vuosi 2014 on yhdistyksen kolmas toimintavuosi.  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Kellon suuralueen asukkaiden asumiseen liittyviä etuja, alueen viihtyisyyttä, palvelutasoa ja toiminta-alueen omaleimaisuuden ja kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämistä.  Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja eri yhteisöille sekä avustaa jäseniään ohjaamalla ja neuvomalla. Seuraa kaupungin virastojen ja muiden toimielinten toimintaa sekä ottaa kantaa ja vaikuttaa esityksin kaavoitus-, rakennus- yms. suunnitelmiin. Harjoittaa alaansa liittyvää tiedotus-, koulutus- sekä kehitystoimintaa.  Järjestää talkoita ja asukaslähtöistä harrastustoimintaa sekä asukastupatoimintaa. Tekee tarkoitustaan edistävää yhteistyötä muiden yhteisöjen kanssa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Vuonna 2014 yhdistyksen pääasialliseksi toiminnaksi muodostui asukastupatoiminnan aloittaminen.

Asukastupatoiminta sisältyy Oulun kaupungin palveluverkkosuunnitelmaan. Toiminta on yleishyödyllistä toimintaa, jonka lähtökohtana ovat asukaslähtöisyys ja ennaltaehkäisy. Asukastupien toiminta on asukkaiden ja asuinalueiden vireyttä, viihtyisyyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa. Asukastuvan asukastupatoimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhteistyössä Oulun kaupungin konsernipalveluiden kuntalaisvaikuttamisen ja yhteistoiminta – tiimien kanssa. Asukastupa on tarkoitettu koko suuralueen toimijoiden käyttöön, asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen, julkisten ja yksityisten palvelujen yhdessä tekemiseen ja vuorovaikutukseen.

Asukastupa toiminnan aloittaminen alkoi sillä, kun Kellon Nuorisoseura ry ja Oulun kaupunki tekivät vuokrasopimuksen seuran tilojen vuokraamisesta Kellon asukastuvalle 1.2.2014 alkaen.

Asukasyhdistyksellä on y-tunnus sekä vakuutukset (työntekijät ja talkoolaiset). Lisäksi yhdistys on arvonlisävero- ja ennakkoverorekisterissä.  Asukasyhdistyksellä on kumppanuussopimuksen kaupungin kanssa.  Kirjanpito palvelut ovat ulkopuolisella tilitoimistolla. Pankkitili on Suupohjan Osuuspankissa. Terveystarkastaja kävi tarkistamassa keittiön ja antoi luvan valmistaa ja tarjoilla ruokaa keittiöstä. Myös palotarkastaja on tarkistanut tilat.  Marraskuussa havaittiin nuorisoseuran tiloissa sisäilmaongelmia, joita korjataan v 2017.

Uutena toimintana aloitettiin nuorisotuvan toiminta vapaaehtoisvoimin 26.9.2016 sekä Kellon koulun vanhempaintoimikunta Viisarin toiminta 28.9.2016.. Vanhempaintoimikunta järjesti heijastinratsian ja koulun vihkiäisjuhlan.

 

Jatkettiin kauppojen ylijäämäruokien jako

Vuoden aikana palkkatuella oli palkattuna toiminnanohjaaja Heli Kynkäänniemi 23.3.2016 asti, tupatyöntekijä Johanna Kuusirati 31.1.2016 asti, tupatyöntekijä Marita Kinnunen 8.2.–7.8.2016, tupatyöntekijä Niina Alakiutttu 15.2.–14.8.2016, toiminnanohjaaja/kokki Heidi Peltomaa 18.4.2016 alkaen, tupatyöntekijä Johanna Koistinen 1.8.2016 alkaen, tupatyöntekijä Kaisu Luokkanen 15.8.2016 alkaen ja tupatyöntekijä Raimo Jarva 3.10.2016 alkaen sekä nuoriso-ohjaaja Mika Huusko 10.10.2016 alkaen.

Kuntouttavassa työkokeilussa oli Tuomo Kipinä 11.1.- 1.7.2016, Heidi Päkkilä 21.6.2016 alkaen ja Kalle Rantasuo 17.6.2016 alkaen.

Kesätyöseteleillä palkattiin 3 koululaista kesäkuussa lasten päivätoimintaa.  Myös yläkoulun oppilas oli taksvärkkipäivän työssä.

Tupa oli suljettuna heinäkuussa kolme viikkoa ja joulun aikaan kolme viikkoa henkilökunnan vuosilomien takia.

TOIMINTA

 • Viikoittaisena toimintana järjestettiin bingoa, askartelua ja käsitöitä
 • Tuvalle järjestettiin kaikille avoimia kursseja
 • Annettiin atk-neuvontaa sekä korjausta
 • Jatkettiin ed. vuonna aloitettua kauppojen ylijäämäruokien jakoa.
 • Otettiin vastan vaate- ja tavaralahjoituksia, joista suurin osa toimitettiin perhepalvelujen välityksellä vähävaraisiin koteihin
 • Hiihtolomaviikolle ja syyslomaviikolle järjestettiin lapsille toimintaa
 • Kesäkuussa oli päivätoimintaa lapsille, jossa ohjaajina olivat kesäsetelinuoret
 • Keväällä tehtiin linturetki 30.4.2016
 • Pääsiäisrieha 20.3.2016
 • Keväällä oli kirppis, ja syksyllä kirpputori sisällä.
 • Kellon kesäpäivät 13.8.2016
 • Käytiin Tyrnävän pottumarkkinoilla 6.9.2016
 • Järjestettiin siivoustempaus Kellon keskustan alueelle 25.10.20116
 • Myyjäiset 5.12.2016
 • Myyjäisten lisäksi tuvalla on myytävänä tuvalla tehtyjä käsitöitä
 • Järjestettiin Joulujuhla. Juhlassa tarjottiin riisipuuroa.
 • Tuvalla on lainattavissa liikuntavälinekassi.
 • Järjestettiin matka huutopaikkakeisarin huutokauppaan 17.6.2016
 • Kyseltiin asiakkailta ehdotuksia toiminnaksi

 

YHTEISTYÖ MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA

 • Monenlaista yhteistyötä Kellon nuorisoseuran kanssa
 • Yhteistyöryhmä järjesti tuvan tiloissa kolme kokousta
 • 9.2.2016 oli laskiaisrieha yhteistyössä Kellon kyläyhdistyksen kanssa
 • Yhteistyössä seurakunnan ja kaupungin perhepalvelujen kanssa järjestettiin joululahjakeräys. Toiveita tuli 167 ja kaikille saatiin lahjat raha- ja tavaralahjoituksina.
 • Vuolle järjesti syksylle seniorikerhon
 • MLL:n kanssa järjestettiin kirppis 16.4.2016
 • Kaupungin nuorisotoimi piti nuorisokahvilaa tuvan tiloissa tiistai- ja perjantai-iltaisin ja loppuvuodesta tiistai- ja keskiviikko-iltaisin
 • Huutokaupanpitäjät järjestivät huutokauppoja seuran salissa, jolloin asukastuvan puolella oli kahviopalvelut
 • Kellon yläasteen oppilaita kävi tutustumassa asukastuvan toimintaan
 • Esittely ja infotilaisuuksia
 • Tuvan tiloja vuokrattiin eri yhdistyksille

 

 

Tuvalla ja tuvan järjestämissä tapahtumissa kävi vuoden aikana vajaat 8000 kävijää, joista ruokailijoita oli 1221. Ylijäämäruuan hakijoita kävi 796.  Bingoon ja käsityö/askarteluun osallistui 673. Muita kävijöitä kävi 1591. Muihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistui 1835 kävijää.

Vapaaehtoiset tekivät yhteensä 1700 tuntia.

 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 20.3.2016. Puheenjohtajaksi valittiin Liisa Koskela. Hallituksen jäseniä ovat Timo Haapalainen, Timo Kuusijärvi, Minna Sarvela, Tuula Pitkänen, Marja-Liisa Honkanen ja Elma Niemelä sekä varajäseninä Marjo-Riitta Vehkaperä ja Pirjo Laitala.

Hallitus piti vuoden aikana seitsemän kokousta.

TALOUS

Kaupungilta saatiin toimintarahaa 2500 euroa ja kohdeavustusta 1200 euro.  Lisäksi yhteistyöryhmältä saatiin rahaa kesäpäivien ja pääsiäisriehan ja joulujuhlan sekä retken järjestämisiin3247 euroa.

Kahvio- ja lounastarjoilu tuotti 7690,29 euroa, josta noin puolet meni hankintoihin. Henkilökunnan palkkoja maksettiin 50757,84 euroa, johon saatiin TE-keskukselta palkkatukea 47662,42 euroa ja kaupungilta kuntalisää 895,00 euroa. Palkoista maksettiin lisäksi sivukuluja 7483,77 euroa.

Muita kuluja oli 6986,31 euroa.  Varainhankinta tuottoja oli 9826,71 euroa ja varanhankinta kuluja 6036,84 euroa.

Lahjoituksena saatiin joululahjoihin 510 euroa, vanhempaintoimikunnalle 500 euroa ja nuorisotuvalle 500 euroa

Hallitus 16.2.2017