Toimintakertomus

Toimintakertomus 2020

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 7.5.2012 Kellon nuorisoseuralla. Vuosi 2019 oli yhdistyksen seitsemäs toimintavuosi. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Kellon suuralueen asukkaiden asumiseen liittyviä etuja, alueen viihtyisyyttä, palvelutasoa ja toiminta-alueen omaleimaisuuden ja kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämistä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja eri yhteisöille sekä avustaa jäseniään ohjaamalla ja neuvomalla. Yhdistys seuraa kaupungin virastojen ja muiden toimielinten toimintaa sekä ottaa kantaa ja vaikuttaa esityksin kaavoitus-, rakennus- yms. suunnitelmiin. Yhdistys harjoittaa alaansa liittyvää tiedotus-, koulutus- sekä kehitystoimintaa. Yhdistys järjestää talkoita ja asukaslähtöistä harrastustoimintaa sekä asukastupatoimintaa. Yhdistys tekee tarkoitustaan edistävää yhteistyötä muiden yhteisöjen kanssa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Vuonna 2014 yhdistyksen pääasialliseksi toiminnaksi muodostui asukastuvan toiminnasta vastaaminen.

Asukastupatoiminta sisältyy Oulun kaupungin palveluverkkosuunnitelmaan. Toiminta on yleishyödyllistä toimintaa, jonka lähtökohtana ovat asukaslähtöisyys ja ennaltaehkäisy. Asukastupien toiminta on asukkaiden ja asuinalueiden vireyttä, viihtyisyyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa. Asukastupatoimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminta – tiimien kanssa.

Asukastupa on tarkoitettu koko suuralueen toimijoiden käyttöön, asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen, julkisten ja yksityisten palvelujen yhdessä tekemiseen ja vuorovaikutukseen.

Asukastupa toiminnan aloittaminen alkoi sillä, kun Kellon Nuorisoseura ry ja Oulun kaupunki tekivät vuokrasopimuksen seuran tilojen vuokraamisesta Kellon asukastuvalle 1.2.2014 alkaen.

Asukasyhdistyksellä on y-tunnus sekä vakuutukset (työntekijät ja talkoolaiset). Lisäksi yhdistys on arvonlisävero- ja ennakkoverorekisterissä. Asukasyhdistyksellä on kumppanuussopimus kaupungin kanssa. Kirjanpidon hoiti rahastonhoitaja Liisa Koskela.  Pankkitili on Suupohjan Osuuspankissa. Terveystarkastaja kävi tarkistamassa keittiön ja antoi luvan valmistaa ja tarjoilla ruokaa keittiöstä. Myös palotarkastaja on tarkistanut tilat. Marraskuussa havaittiin nuorisoseuran tiloissa sisäilmaongelmia, joita korjattiin v. 2017. Alkukeväästä 2017 tuvalla kävi Aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja, jonka toteamat puutteet korjattiin ja asukastuvan palkatuille työntekijöille hankittiin työterveyshuoltosopimus. Marraskuussa 2016 havaitut sisäilmaongelmat johtivat Kellon nuorisoseuran salin remonttiin huhtikuussa 2017 ja asukastuvalle aiemmin keväällä vuokrattuihin uusiin tiloihin muutettiin toukokuun aikana. Oulun kaupunki ja Seppo Isohookana tekivät määräaikaisen vuokrasopimuksen Kellonkaupantie 1:ssä sijaitsevasta huoneistosta, jossa aikaisemmin toimi mm. neuvola. Toukokuussa terveystarkastaja kävi tarkastamassa keittiön ja antoi luvan valmistaa ja tarjoilla ruokaa keittiöstä. Myös palotarkastaja kävi tarkastamassa tilat. Uuden asukastuvan toiminta aloitettiin 1.6.2017 pidetyillä avajaisilla. Keskeisempi sijainti Kellon suuralueella on vaikuttanut merkittävästi kävijämääriin. Touko-kesäkuussa 2018 Kellonkaupantie 1:n kiinteistö vaihtoi omistajaa, uusi omistaja on aikeissa purkaa kiinteistön ja asukastuvalle esitettiin palveluverkkoselvityksessä paikaksi Kiviniemen koulua olohuonetoiminnan muodossa. Siirtoa Kiviniemen koululle vastustettiin äänekkäästi ja Oulun kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 18.6.2018, jossa esityksestä poistettiin kohta asukastuvan siirtämisestä. Asukastuvan tulevaisuutta on käsitelty mm. asukasilloissa ja mahdollisista uusista tiloista on tehty kysely, jonka perusteella alueen asukkaat ja asukastuvan käyttäjät toivovat asukastuvan säilyvän Kellon liikekeskuksessa. Asiakaspalautteet vietiin Oulun kaupungin virkamiesten ja päättäjien tietoisuuteen. Asukastuvan tulevista tiloista ei ollut loppuvuonna 2018 varmuutta. Maaliskuussa 2019 nyt olevissa tiloissa särkyi ilmanvaihtolaitteisto, jota ei alettu korjaamaan. Tupa jouduttiin pitämään suljettuna maalis-toukokuun ajan.  Etsittiin korvaavia tiloja esim. Kellon Osuuspankki ja Kellon nuorisoseurantalo tiloista. Osuuspankin tilat olivat huonokuntoiset, joten niistä luovuttiin.  Oulun kaupunki ja Kellon nuorisoseura tekivät uuden vuokrasopimuksen nuorisoseuran tiloista.  Keväällä aloitettiin toiminta nuorisoseuralla entisissä tiloissa 15.2.2019. Terveystarkastaja kävi 23.5.2019 ja antoi luvan jatkaa toimintaa nuorisoseuran tiloissa. Tuvan avajaiset ja 5-vuootissynttärit pidettiin 11.6.2019. Vuoden 2020 asukastuvalla tehtiin sisäilmamittauksia 14.1.2020 – 23.1.2020. Mittaustuloksissa ei ollut toimenpiteitä aiheuttavia havaintoja. Työsuojelutarkastus tehtiin 3.2.2020, käsiteltävinä asioina olivat: Työnantajan yleiset velvollisuudet, sisäilman aiheuttama terveysvaara, työterveyshuollon työpaikkaselvitys, työterveyshuollon toimintasuunnitelma, työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, kemikaaliluettelo, käyttöturvallisuustiedotteet ja muut esille tulevat asiat. 26.3.2020 annettiin vastine työsuojelutarkastuksessa ilmenneistä kehotuksista ja muista toimenpiteistä. 1.4.2020 tarkasta Merja Jylhänniska ilmoitti, että asian käsittely päättyy. Jylhänniska toteaa, että kehotuksen osalta ei ole aihetta enempiin toimenpiteisiin.  2.2.2020 Pohjois- Suomen Työterveys Ry on toimittanut työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja 18.2.2020 on Työterveys tehnyt työpaikkaselvityksen.

13.3.2020 Korona- aika alkaa. Vaikuttaa useisiin tuleviin tapahtumiin, jouduttiin peruuttamaan ne. Ruokailijoiden suhteen noudatettiin korona -ajan ohjeistuksia 13.3.2020 – 16.4.2020, jolloin tupa oli suljettu asiakkailta. 17.4.2020 aloitimme Oulu Apu – toiminnan. Sen puitteissa sitouduttiin viemään asiakkaille ruokaa koteihin (kotipaketti). Saimme myydä kotipaketteja myös asiakkaille, sekä rajoitetusti pöytiin tarjoiltuna. Kesätauon 13.7.2020 jälkeen jatkoimme em. tavalla toimintaamme rajoitetusti. 28.10.2020 asiakaspaikoista oli vain 50% käytössä, lisäksi oli maskisuositus kaikille. 29.11.2020 tulleen ohjeen mukaan alettiin 1.12.2020 myymään aterioita vain eteisaulasta. Sisään päästimme vain yksi asiakas kerrallaan. Kotiinkuljetukset jatkuivat ennallaan.

Tupa oli suljettuna kesällä 27.6.2020 – 12.7.2020 ja joulun aikana 23.12.2020 – 10.1.2021 henkilökunnan vuosilomien takia.

Palkkatuella oli palkattuna seuraavat henkilöt:

 • Inkala Soile 15.7.2019 – 14.7.2020 kokki
 • Lammi Sirpa 5.8.2019 – 4.8.2021   toiminnanohjaaja
 • Silvennoinen Tuula 12.8.2019 – 1.4.2020 tupatyöntekijä
 • Soininen Tero 1.1.2020 – 31.12.2020 tupatyöntekijä 
 • Mertanen Laura 8.6.2020 –  26.11.2020 tupatyöntekijä
 • Vuoti Kari 13.7.2020 – 31.8.2020 tupatyöntekijä
 • Raappana Tiia 27.7.2020 – 26.7.2021 tupatyöntekijä
 • Kotisaari Marko 13.7.2020 – 12.7.2021 tupatyöntekijä
 • Kotisaari Päivi 1.9.2020 – 31.8.2021 tupatyöntekijä

TE-toimiston kautta oli työkokeilussa seuraavat henkilöt:

 • Alakiuttu Joni 8.1.2020 – 7.2.2020 tupatyöntekijä
 • Haataja Kirsi 27.5.2019 – 31.1.2020 tupaemäntä
 • Raappana Tiia 8.6.2020 – 26.7.2020 avustavat tehtävät asukastuvalla
 • Vähäkuopus Suvi 23.11.2020 – 22.12.2020 tutustuminen käsitöihin ja askarteluun

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli seuraavat henkilöt:

 • Heikkinen Tiina   7.9.2020 – 31.10.2020

TOIMINTA JA TAPAHTUMAT

 • Asukastuvalla oli myytävänä tuvalla tehtyjä käsitöitä.
 • Asukastuvalla on lainattavissa liikuntavälinekassi.
 • Kyseltiin asiakkailta toimintaehdotuksia15.1.2020
 • Poplin toimesta oli asiakkaille ohjattua liikuntaa ja terveyskuntomittauksia 2 kertaa alkuvuodesta.
 • 17.1.2020 Mattila & Röhr kuvasivat elokuvaa Kaikki synnit 2, jolloin tupa oli pois omista toiminnoista.
 • 21.1.2020 Palvelukeskittymän kokous Kello, Kiviniemi.
 • 23.1.2020 – 13.3.2020 Kellon ja Kiviniemen päiväkotien lapsille järjestettiin liikuntarata, jota veti KTU:n ohjaaja. Lopuksi asukastuvan toiminnanohjaaja luki jonkin sadun. 
 • 23.1.2020 Asukastuvan tiloissa Takkurannan Martat pitävät kokousta.
 • 30.1.2020aloitettiin neulemiitti – illat, 13.3.2020 voimaan tuli korona, jolloin neulemiitti oli loppui. Syksyllä neulemiitti – illat pidettiin 27.8.2020 – 29.10.2020.
 • Asukasilta pidettiin Kellon koululla 4.2.2020. Meiltä vietiin kahvit ja pullat. 
 • 15.2.2020 Lasten Haukipudas hiihto, jossa olimme mukana onnenpyörän kanssa.

Vapaaehtoisina olivat Laura Venäläinen ja Satu Alasirniö

 • 26.2.2020 sydäniskurikoulutus alueen asukkaille. Yhteistyökumppaneina Kellon ja Takkurannan Martat.
 • Vuosikokous 27.2.2020 
 • 30.4.2020 Asukastuvalla leivottiin munkkeja ja tehtiin simaa. Niitä myytiin asiakkaille ulos – hyvä menekki. 
 • 17.4.2020 Alettiin tehdä ruokaa päivittäin. Ruoat myytiin asukastuvalta koteihin valmiina paketteina, vanhuksille vietiin lounaspaketit kotiin ja rajoitusten puitteissa, jotkut asiakkaat söivät asukastuvalla.
 • 3.6.2020 Järjestettiin Bingo, jotta nähdään osallistujamäärä.
 • 4.6.2020 Hankepalaveri, jossa mukana Pohjola Norden.
 • 4.6.2020 Aloitettiin kesäpäivien suunnittelu 27.6.2020 jatkettiin ja kesäpäivät pidettiin 3.8.2020.
 • 27.6.2020 Henkilökunnan loma-aika (27.6.2020 – 12.7.2020).
 • 9.8.2020 Kellon kesätapahtuma asukastuvan pihalla klo 12.00 – 15.00.
 • 17.8.2020 Yhteiskehittämisen paja
 • 26.8.2020 Bingo keskiviikot alkavat normaalisti.
 • 27.8.2020 Neulemiitti – illat alkavat torstai- iltaisin. 
 • 10.9.2020 As.Oy Onkitie taloyhtiön kokous oli kahvion tiloissa.
 • 12.9.2020 Jakokunnan kokous  
 • 14.9.2020 Yhteiskehittämisen palaveri illalla Oulu 10:ssä.
 • 19.9.2020 Oulun Postimerkkikerhon kokous
 • 28.9.2020 Kellon Lyönti piti kokouksen asukastuvan tiloissa. 
 • 3.10.2020 Pohjola Norden – hankkeen työpaja. Aiheena: Vaatteiden ja pehmolelujen korjaus
 • 1.10.2020 – 17.10.2020 Kerättiin asunnottomien yö – tilaisuuteen vaatteita, joita Kenttätien Palvelukeskus ei kuitenkaan ottanut vastaan 17.10.2020. Vaatteet lahjoitettiin kyläläisille ja loput vietiin vaatekeräykseen.
 • 28.10.2020 Halloween – tapahtuma lapsiperheille 60 henkilöä, koska rajoitus salli sen määrän.
 • 29.10.2020 Havukranssikurssi asiakkaille, johon osallistui12 henkilöä.
 • 16.11.2020 Aloimme kerätä vähävaraisten lasten joululahjatoiveita. Yhteistyössä Oulun Kaupungin Sosiaali- ja perhepalvelut/ Pohjoinen alue. 
 • 18.11.2020 Oulun Kaupungin yhteisötoiminnan henkilöt kävivät vierailulla. 
 • 28.11.2020 Joulumyyjäiset asukastuvalla. Isossa salissa oli 10 myyntipöytää, joita oli varanneet yksityiset henkilöt. Asukastuvalla itsetehdyt tuotteet oli viety rekeissä saliin, sekä pienemmät tavarat laitettiin myyntipöytiin. Samanaikaisesti oli ulkona piha – alueella hirvenliha huutokauppa.
 • 15.12.2020 Vähävaraisten lasten joululahjat luovutettu Oulun kaupungin lasten – nuorten – perhepalveluihin.
 • 20.12.2020 Jouluruokailu vähävaraisille ja työttömille. Korona ajan vaatimusten mukaisesti, ruoka laitettiin valmiiksi kotipaketteihin ja asiakkaat hakivat ne eteisaulasta nimellä. Osa kuljetettiin koteihin. 
 • 23.12.2020 Alkoi henkilökunnan joululoma (23.12.2020 – 10.1.2021).

YHTEISTYÖ MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA

 • Osallistuttiin Kellon ja Haukiputaan alueen asukasiltoihin
 • Osallistuttiin asukastupaverkoston kokouksiin ja yhteisötoiminnan tilaisuuksiin
 • Järjestettiin Oulun kaupungin perhepalveluiden kanssa joululahjakeräys vähävaraisille lapsiperheille
 • Asukastuvan tiloja annettiin käyttöön eri yhdistyksille ja toimijoille
 • Kellon kesäpäivien järjestelyissä oli mukana KTU

Tuvalla ja tuvan järjestämissä tapahtumissa kävi vuoden aikana 6674 kävijää, joista ruokailijoita oli 5482, bingoon osallistujia 356, neulemiittiin 120, päiväkotien lapset 151,sydäniskurikoulutukseen 13, ompelupalvelua 64, havukurssi 12, Hallowen-tapahtuman 50, kesätapahtumaan 400, asiakaskoneen käyttöön 26 yht. 1192 osallistujaa. Vapaaehtoiset tekivät yhteensä 2265 tuntia.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 27.2.2020 klo 18.00. Puheenjohtajaksi valittiin v. 2020-2021 Erwin Fischer, varapuheenjohtajana Kirsi Haataja, sihteerinä Timo Haapalainen, rahastonhoitaja Liisa Koskela,  jäsenenä  Satu Inkilä,  varajäsenenä Unto Ryökäs  ja Timo Kuusijärvi, jotka erosivat hallituksesta v. 2020.  

Yhdistyksen hallitus piti vuoden aikana yhdeksän kokousta.

TALOUS

Vuoden 2020 tulos oli 7914,94 euroa alijäämäinen. 

Rahaa pankissa oli 31.12.2020 8364,55 euroa ja kassassa 354,06 euroa.

Myyntituloja saatiin kahviosta, lounasmyynnistä 28553,00 euroa, tuvan tuotteiden myynnistä 1799,64 euroa, bingosta 1544,00 euroa, arpajaisista ja tapahtumista yhteensä 3757,59 euroa. Jäsenmaksutuloja 360,00 euroa.

Tuloja saatiin toiminta-avustuksina ja toimintarahana 9776,61 euroa, palkkatukea 65376,94 euroa ja kuntalisänä 19000,00 euroa.

Ostot kahvioon ja lounasmyyntiin olivat 22793,72 euroa ja muita menoja ja kuluja 11902,46 euroa. Palkkoja sivukuluineen maksettiin 100762,43 ja kilometrikorvauksia 2266,11 euroa.

Hallitus 25.2.2021