Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä on alueellinen vaikuttajaryhmä, jossa on mukana asukkaita, asukasyhteisöjä, yhdistyksiä ja luottamushenkilöitä sekä julkisten ja yksityisten palvelujen edustajia. Yhteistyöryhmien kokouksissa käsitellään suuralueen tai koko kaupungin ajankohtaisia asioita, tutustutaan valmistelussa oleviin kaupunginsuunnitelmiin ja otetaan niihin tarvittaessa kantaa. Lisäksi yhteistyöryhmät antavat lausuntoja ja tekevät kannanottoja ja aloitteita.

Olet tervetullut mukaan yhteistyöryhmän toimintaan ympäri vuoden, eikä mukaan tuleminen velvoita sinua mihinkään. Voit osallistua, kun sinulle itsellesi sopii, vaikka vain yksittäiseen tilaisuuteen tai tapahtumaan. Voit liittyä halutessasi yhteistyöryhmän sähköpostilistalle, jolloin saat tietoa oman alueesi ja laajemmin kaupungin ajankohtaisista asioista sekä yhteistyöryhmän toiminnasta.

 

Yhteistyöryhmän puheenjohtaja Kaisu Luokkanen ja varapuheenjohtaja Simo Similä.

http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/kellon-suuralue

https://www.facebook.com/Kellon-suuralueen-yhteisty%C3%B6ryhm%C3%A4-1259534184062479/