Ajankohtaista

Kellon suuralueen asukasyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään to 25.2.2021 Kellon asukastuvalla KLO 18 alkaen. Koronarajoitusten mukaan paikalle vain 10 henkilöäKokous myös teamissa.

Mukaan kokoukseen pääset linkistä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjU2YzZhYWEtYjM4NC00YmE1LWI2OTctM2JiODg4MGM4NWRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22854e759e-a6ac-4649-80fc-6de26e5fdf03%22%2c%22Oid%22%3a%222a622900-9efd-4b60-8025-ad499faa4c05%22%7d

KELLON KESÄTAPAHTUMA ASUKASTUVAN PIHA-ALUEELLA 9.8.2020 klo 12 – 15. TERVETULOA!
Peräkärrykirppis perutaan toistaiseksi sääolosuhteiden takia!
Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta (OuKa)