Asukasyhdistys

Asukasyhdistyksen hallitus

Kellon suuralueelle on perustettu Kellon suuralueen asukasyhdistys, jonka tarkoituksena on pyörittää asukastupatoimintaa.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminta-alueen asukkaiden yhteisiä asumiseen liittyviä etuja, alueen viihtyvyyttä, palvelutasoa ja toiminta-alueen omaleimaisuuden ja kulttuurihistoriallisen arvon säilymistä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja eri yhteisöille sekä avustaa jäseniä ohjaamalla ja neuvomalla. Järjestää talkoita ja asukaslähtöistä harrastustoimintaa, tiedotus ja koulutoimintaa sekä tekee yhteistyötä muiden yhteisöjen kanssa.

Yksi yhdistyksen toiminnoista on asukastupatoiminta.

        Hallitus 2018:

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Mika Huusko ja varapuheenjohtajana Minna Sarvela sekä sihteerinä Timo Haapalainen. Hallituksen jäseniä ovat  Marjo-Riitta Vehkaperä, Liisa Koskela, Soila Riutta, Unto Ryökäs  sekä varajäseninä Petri Vuollet ja Heikki Malinen.